Analog I/O Module

6 RTD Modbus RS-485 Remote I/O Module

8AI RS-485 Remote I/O Module. 8ch analog input

8AI Modbus RS-485 Remote I/O Module

8 Thermocouple Modbus RS-485 Remote I/O Module

8Thermocouple Modbus RS-485 Remote I/O Module

1AO RS-485 Remote I/O Module. 1ch analog output

4AO/ 4DI Modbus RS-485 Remote I/O Module